در حال نمایش 13 نتیجه

نمایش 24 36 72

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب چهاردهم ( از پادشاهی یزدگرد بزه گر تا پایان پادشاهی بلاش)

۹۸,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب دوازدهم (از پادشاهی بهمن تا پایان کار اسکندر)

۸۸,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب سیزدهم ( از پادشاهی اشکانیان تا پایان پادشاهی بهرام پسر شاهپور)

۸۸,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب یازدهم (از رزم رستم و اسفندیار تا پایان داستان رستم و شغاد)

۵۵,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

 

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب هفتم (از داستان کاموس تا پایان جنگ رستم و اکوان دیو)

۸۰,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب پنجم (داستان سیاوش)

۷۰,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

کتاب شاهنامه‌ ی فردوسی کتاب نهم (پادشاهی کیخسرو)

۷۸,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

کتاب جادوهای آرژانتینی 2 (داستان های دروغگو)

۹۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: فرناندو سورنتینو

مترجم: رضا اسکندری

 

 

گروه سنی

مثبت ۹ سال

ژانر

داستان

موضوع

ماجراجویانه-افسانه-عامیانه

انتشارات

هوپا

کتاب جادوهای آرژانتینی 4 (انتقام مرده و داستان های دیگر)

۵۶,۰۰۰ تومان

نویسنده: فرناندو سورنتینو

مترجم: رضا اسکندری

تصویرگر: خوان چابتا لپیپه

 

گروه سنی

مثبت ۹ سال

ژانر

داستان

موضوع

ماجراجویانه-افسانه-عامیانه

انتشارات

هوپا

کتاب جادوهای آرژانتینی 3 (فریب کاران فریب خورده)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: فرناندو سورنتینو

مترجم: رضا اسکندری

 

 

گروه سنی

مثبت ۹ سال

ژانر

داستان

موضوع

ماجراجویانه-افسانه-عامیانه

انتشارات

هوپا

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب دوم (پادشاهی منوچهر)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

 

کتاب شاهنامه ی فردوسی کتاب اول (از پادشاهی کیومرث تا پایان کار فریدون)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

سروده‌ی فردوسی

برگردان به نثر: سید علی شاهری

گروه سنی

مثبت ۱۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

افسانه-شاهنامه

انتشارات

چشمه

 

کتاب جادوهای آرژانتینی 1 (پاداش شاهزاده)

نویسنده: فرناندو سورنتینو

مترجم: رضا اسکندری

 

 

گروه سنی

مثبت ۹ سال

ژانر

داستان

موضوع

ماجراجویانه-افسانه-عامیانه

انتشارات

هوپا