نمایش 1–18 از 31 نتیجه

نمایش 24 36 72

کتاب لمس خوب لمس بد

۶۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: سندی کلون

تصویرگر: جودی برگسما

مترجم: جواد کریمی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

داستان

موضوع

کودک - تصویری - آموزشی

انتشارات

نردبان

کتاب دنیای شیرین یک سالگی ما دخترها

۱۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: کارین-ماری آمیو

تصویرگر: امیلی ونولسم

شاعر: مریم اسلامی

مترجم: راضیه خویینی

گروه سنی

مثبت ۱ سال

ژانر

داستان-آموزشی

موضوع

خردسال

انتشارات

قدیانی

کتاب دنیای شیرین یک سالگی ما پسرها

۱۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: کارین-ماری آمیو

تصویرگر: امیلی ونولسم

شاعر: مریم اسلامی

مترجم: هدی معصومی مقدم

گروه سنی

مثبت ۱ سال

ژانر

داستان-آموزشی

موضوع

خردسال

انتشارات

قدیانی

کتاب دنیای رویایی دو سالگی ما دخترها

۱۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: کارین-ماری آمیو

تصویرگر: ونسا گوتیه

شاعر: مریم اسلامی

مترجم: راضیه خویینی

گروه سنی

مثبت ۲ سال

ژانر

داستان-آموزشی

موضوع

خردسال

انتشارات

قدیانی

کتاب سلام دنیا (سیاره ی زمین)

۴۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا( آب و هوا)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا ( بچه های حیوانات)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا ( باغبانی)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب من زندگی هستم (کارگاه زندگی)

۸۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: الیزابت هلاند لارسن

مترجم: الهه قوامی مقدم

گروه سنی

مثبت ۵ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-زندگی

انتشارات

هوپا

کتاب من مرگ هستم (کارگاه زندگی)

۶۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: الیزابت هلاند لارسن

مترجم: الهه قوامی مقدم

گروه سنی

مثبت ۵ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-مرگ

انتشارات

هوپا

کتاب درگیری های جهانی (کودکان در دنیای ما)

۲۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: لوییس اسپیلزبری

مترجم: شادی جاجرمی زاده

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-جنگ

انتشارات

فاطمی

کتاب فقر و گرسنگی (کودکان در دنیای ما)

۲۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: لوییس اسپیلزبری

مترجم: شادی جاجرمی زاده

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-فقر

انتشارات

فاطمی

کتاب پناهندگان و مهاجران (کودکان در دنیای ما)

۲۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: کری رابرتس

مترجم: شادی جاجرمی زاده

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-مهاجرت

انتشارات

فاطمی

کتاب سلام دنیا (پرنده ها)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا (موسیقی)

۴۱,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا (خزنده ها)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا ( بدن من)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال

کتاب سلام دنیا (حشره ها)

۲۷,۰۰۰ تومان

نویسنده: جیل مک دونالد

مترجم: آناهیتا حضرتی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

تصویری

موضوع

کودک-آموزشی

انتشارات

پرتقال