نمایش 1–12 از 436 نتیجه

ته جدولی ها 6 (راز قلعه ی افسون شده)

113,000 تومان

نویسنده: روبرتو سانتیاگو

ترجمه: سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

طنز-ماجراجویانه-ورزشی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

ته جدولی ها 5 (راز سرقت غیر ممکن)

99,000 تومان

نویسنده: روبرتو سانتیاگو

ترجمه: سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

طنز-ماجراجویانه-ورزشی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

ته جدولی ها 4 (راز چشم شاهین)

92,000 تومان

نویسنده: روبرتو سانتیاگو

ترجمه: سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

طنز-ماجراجویانه-ورزشی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

ته جدولی ها 2 (راز هفت گل به خودی)

92,000 تومان

نویسنده: روبرتو سانتیاگو

ترجمه: سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

طنز-ماجراجویانه-ورزشی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

ته جدولی ها 3 (راز دروازه بان شبه مانند)

97,000 تومان

نویسنده: روبرتو سانتیاگو

ترجمه: سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

طنز-ماجراجویانه-ورزشی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

ماهی سفید کوچولو ۱ (در جست و جو مامان)

32,000 تومان

نویسنده و تصویرگر: خیدوفان خنختن

ترجمه: نشر هوپا

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان  

انتشارات۳ Min
موضوع

تصویری

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

ماهی سفید کوچولو ۲ (جشن تولد)

32,000 تومان

نویسنده و تصویرگر: خیدوفان خنختن

ترجمه: نشر هوپا

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان  

انتشارات۳ Min
موضوع

تصویری

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

آگوس و هیولاها 8 ( پرش در زمان)

59,000 تومان

نویسنده : ژائومه کوپونس

مترجم : سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان 

انتشارات۳ Min
موضوع

داستان گرافیکی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

پرسش های خیلی خیلی مهم (درباره من)

65,000 تومان

نویسنده: دکتر استفان لاو

مترجم: نگار خیراللهی

تصویرگر: مارک اسپینال

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

آموزشی

انتشارات۳ Min
موضوع

بدن انسان-علمی-نوجوان

انتشارات۵ Min
انتشارات

 پرتقال

پرسش های خیلی خیلی مهم درباره فضا و زمان

105,000 تومان

نویسنده: مارک بریک

مترجم: سهیلا سعادتی 

 

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

آموزشی

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان

انتشارات۵ Min
انتشارات

 پرتقال

کتاب کوچک آغوش

50,000 تومان

نویسنده: کریس ریدل

 

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

تصویری

انتشارات۳ Min
موضوع

کودک - نوجوان

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

تازه وارد

103,000 تومان

نویسنده: جری کرفت

مترجم: مریم رئیسی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

کودک - نوجوان

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال