نمایش 1–18 از 60 نتیجه

نمایش 24 36 72

کتاب روی ماه قدم گذاشتیم (ماجراهای تن تن – جلد هفدهم)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب انبار زغال سنگ (ماجراهای تن تن – جلد نوزدهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب بازگشت

۱۸۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: آندری نیکولایدیس

مترجم: خاطره کردکریمی

گروه سنی

بزرگسال

ژانر

رمانک

موضوع

بزرگسال - کارآگاهی - معمایی - سورئال

انتشارات

چشمه

کتاب ماجرای تورنسل (ماجراهای تن تن – جلد هجدهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب هدف کره ی ماه (ماجراهای تن تن – جلد شانزدهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب تن تن در سرزمین طلای سیاه (ماجراهای تن تن – جلد پانزدهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب معبد خورشید (ماجراهای تن تن – جلد چهاردهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب هفت گوی بلورین (ماجراهای تن تن – جلد سیزدهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب ستاره ی اسرارآمیز (ماجراهای تن تن – جلد دهم)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

به همراه پوستر

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب تن تن در شوروی (ماجراهای تن تن – جلد اول)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

نویسنده و تصویرگر: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب راه نرفته

۷۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: سارا آر. بامن

مترجم: نیلوفر عزیزپور

گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر

داستان

موضوع

معمایی

انتشارات

پرتقال

کتاب گوش شکسته ( ماجراهای تن تن – جلد ششم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب گل آبی (ماجراهای تن تن – جلد پنجم)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب جزیره ی سیاه ( ماجراهای تن تن – جلد هفتم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب تن تن در کنگو (ماجراهای تن تن – جلد دوم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب خرچنگ پنجه طلایی (ماجراهای تن تن – جلد نهم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب عصای سلطنتی (ماجراهای تن تن – جلد هشتم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه

کتاب تن تن در آمریکا (ماجراهای تن تن – جلد سوم)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر

کمیک

موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات

چشمه