نمایش 1–12 از 50 نتیجه

کتاب راه نرفته

۷۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: سارا آر. بامن

مترجم: نیلوفر عزیزپور

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

معمایی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب گوش شکسته ( ماجراهای تن تن)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب گل آبی (ماجراهای تن تن)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب جزیره ی سیاه ( ماجراهای تن تن)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب تن تن در کنگو (ماجراهای تن تن)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب خرچنگ پنجه طلایی (ماجراهای تن تن )

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب عصای سلطنتی (ماجراهای تن تن)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب تن تن در آمریکا (ماجراهای تن تن)

۹۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان-معمایی-کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب گنج راکام سرخ پوش (ماجراهای تن تن)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: هرژه

مترجم: نادر تکمیل همایون

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۰ سال

ژانر۱ Min
ژانر

کمیک

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - معمایی - کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

چشمه

کتاب یک کودک ربایی

۶۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: پگ کرت

مترجم: صبا زردکانلو

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

کارآگاهی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب ناپدید شدن غیر منتظره ی آقای ویلبر تروزدیل

۵۳,۰۰۰ تومان

نویسنده: ایمی مککنی

مترجم: آزاده حسنی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

معمایی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب ادگار آلن پوی 2 (قتل عجیب ماری روژه)

۵۵,۰۰۰ تومان

نویسنده:  کوکا کانالس

ترجمه: سعید متین

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۶ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

معمایی-ترسناک-جوان

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا