نمایش دادن همه 3 نتیجه

قصه‌های بترس برای بچه‌های نترس ۳ (داس مرگ)

24,000 تومان

نویسنده : محمدرضا شمس تصویرگر : مهدی صادقی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

۸ تا ۱۴ سال

انتشارات۳ Min
موضوع

داستانی

ژانر۱ Min
ژانر

ترسناک

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

قصه‌های بترس برای بچه‌های نترس ۲ (شبح سفیدپوش)

49,000 تومان

نویسنده : محمدرضا شمس

تصویرگر : مهدی صادقی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

۸ تا ۱۴ سال

انتشارات۳ Min
موضوع

داستانی

ژانر۱ Min
ژانر

ترسناک

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا

 

قصه‌های بترس برای بچه‌های نترس ۱ (اسکلت خون آشام)

40,000 تومان

نویسنده : محمدرضا شمس تصویرگر : مهدی صادقی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

۸ تا ۱۴ سال

انتشارات۳ Min
موضوع

داستانی

ژانر۱ Min
ژانر

ترسناک

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا