نمایش 1–12 از 168 نتیجه

فیلتر بر حسب قیمت

  مگ ۶۸ قطعه

  ۳۴۵,۰۰۰ تومان

  مدلسازی با استفاده از گوی‌ها و میله‌های فلزی و مغناطیسی

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۵ تا ۹۹ سال

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۶۸ قطعه

   

                                                                                                 

  ساختنی ۲۸۶ قطعه JUNIOR BLOCK

  ۲۷۷,۰۰۰ تومان

  امکان ساخت ۱۰ مدل

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۲۸۶ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۶ تا ۹۹ سال

   

   

                                                                                                 

  ساختنی فلزی زیرک ۴۰ مدل (کد ۱۲۴۴۳۲)

  ۴۲۵,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۲۲۶+۲۲۲ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۷ تا ۹۹ سال

   

   

                                                                                                 

  ساختنی مدیک مکانو ۴ مدل (کد M204)

  ۱۳۵,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۱۰۴ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۷ تا ۹۹ سال

  درجه سختی۱ Min
  درجه سختی

  ۲ از ۴

   

                                                                                                 

  ساختنی مدیک مکانو ۱۰ مدل (کد M310)

  ۳۷۴,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۳۰۶ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۸ تا ۹۹ سال

  درجه سختی۱ Min
  درجه سختی

  ۳ از ۴

   

                                                                                                 

  لگو موتور SEMBO BLOCK کد ۷۰۱۱۱۸

  ۳۹۲,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  +۱۸۹ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۶ تا ۹۹ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین

                                                                                                 

  لگو دخترانه GIRLS CLUB کد ۰۱۰۶۶

  ۴۶۵,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۳۲۹ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۶ تا ۱۲ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین

                                                                                                 

  لگو IRON MAN کد ۴۰۶۲

  ۴۹۵,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۳۲۷ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۵ تا ۱۲ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین

                                                                                                 

  لگو بتموبیل (BATMOBILE) کد ۸۲۲۸

  ۶۱۵,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۳۶۶ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۱۶ تا ۹۹ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین

                                                                                                 

  لگو بتمن (BATMOVIE) کد ۷۱۲۹

  ۲۴۲,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۱۴۱ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۶ تا ۹۹ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین

                                                                                                 

  لگو ماشین بتمن کد ۱۱۳۵۱

  ۵۵۳,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  ۳۵۴ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۶ تا ۹۹ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین

                                                                                                 

  لگو بتمن کد ۱۱۳۵۲

  ۸۹۰,۰۰۰ تومان

   

  قطعات۱ Min
  تعداد قطعات

  +۵۱۳ قطعه

  رده سنی۱ Min
  رده سنی

  ۶ تا ۹۹ سال

  کشور۲ Min
  کشور سازنده

  چین