نمایش 1–12 از 34 نتیجه

پازل 1000 تکه EUROGRAPHICS (کد 0802)

590,000 تومان

طرح پرتره فریدا کالو 

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات.jpg Min
تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد۲ Min
ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور۲ Min
کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل 1000 تکه EUROGRAPHICS (کد 0142)

590,000 تومان

طرح بوسه  اثر گوستاو کلیمت

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات.jpg Min
تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد۲ Min
ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور۲ Min
کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل 1000 تکه EUROGRAPHICS (کد 1320)

590,000 تومان

طرح شام آخر  اثر لئوناردو داوینچی

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات.jpg Min
تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد۲ Min
ابعاد پازل

۶۸*۴۸ سانتی‌متر 

کشور۲ Min
کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل 1000 تکه EUROGRAPHICS (کد 1203)

590,000 تومان

طرح مونالیزا  اثر لئوناردو داوینچی

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات.jpg Min
تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد۲ Min
ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور۲ Min
کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه‌ی پانوراما EUROGRAPHICS (کد 5331)

590,000 تومان

طرح  خانه‌ی مادربزرگ

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات.jpg Min
تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد۲ Min
ابعاد پازل

۳۲*۹۶ سانتی‌متر 

کشور۲ Min
کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه‌ی پانوراما EUROGRAPHICS (کد 5371)

590,000 تومان

طرح  خم نعل اسب ، آریزونا

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۳۳*۹۹ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه EUROGRAPHICS (کد 0662)

590,000 تومان

طرح پل بروکلین ، نیویورک   

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه EUROGRAPHICS (کد 0978)

590,000 تومان

طرح خانه روستایی آبی  اثر  دومینیک دیویسن 

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه EUROGRAPHICS (کد ۱۳۳3)

590,000 تومان

طرح تایتانیک  با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه EUROGRAPHICS (کد 5540)

590,000 تومان

طرح جنگل بارانی

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه EUROGRAPHICS (کد 5539)

590,000 تومان

طرح قطبی

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان

                                                                                                   

پازل ۱۰۰۰ تکه EUROGRAPHICS (کد 5440)

590,000 تومان

طرح ستاره‌های روی یخ

با تکنولوژی SMURT CUT در برش پازل‌ها

تعداد قطعات

۱۰۰۰ تکه

ابعاد پازل

۴۸*۶۸ سانتی‌متر 

کشور تولید کننده

کانادا و آلمان