در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش 24 36 72

بازی فکری کار و بار

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بهترین پیشنهاد برای آینده

رده سنی

مثبت ۸ سال

مدت زمان بازی

۲۰ دقیقه

تعداد نفرات

۳ تا ۵ نفر

                                                                                               

بازی فکری آمون رع

۲۹۰,۰۰۰ تومان

 

درجه سختی

۳/۰۳ از ۵

مدت زمان بازی

۴۵ دقیقه

رده سنی

مثبت ۱۰ سال

تعداد نفرات

۲ تا ۵ نفر

بازی فکری گاراج

۳۲۹,۰۰۰ تومان

 

درجه سختی

۱/۲۵ از ۵

مدت زمان بازی

۳۰ دقیقه

رده سنی

مثبت ۹ سال

تعداد نفرات

۳ تا ۶ نفر

بازی فکری طبقه اشرافی (HIGH SOCIETY) (های سوسایتی)

۱۸۳,۰۰۰ تومان

در آغاز سده‌ی جدید وقت آن است که تجملاتی و پرطمطراق زندگی کنیم

 

درجه سختی

۱.۵۰/۵

مدت زمان بازی

 ۲۰ دقیقه

رده سنی

۱۴ تا ۹۹ سال

تعداد نفرات

 ۳ تا ۵ نفر

بازی فکری کوره (FURNACE)

 

درجه سختی

۲.۲۲/۵

مدت زمان بازی

۳۰ تا ۶۰ دقیقه

رده سنی

۱۲ تا ۹۹ سال

تعداد نفرات

۲ تا ۴ نفر

بازی فکری اعماق (ABYSS)

فرمانروایی بر اعماق اقیانوس

درجه سختی

۲.۲۳/۵

مدت زمان بازی

  ۴۵  دقیقه

رده سنی

۱۴ تا ۹۹ سال

تعداد نفرات

۲ تا ۴  نفر

بازی فکری هنر مدرن (MODERN ART)

از بهترین بازی‌های فکری با مکانیزم مزایده و خرید و فروش

درجه سختی

۲.۳۰/۵

مدت زمان بازی

 حدود ۶۰ دقیقه

رده سنی

۱۰ تا ۹۹ سال

تعداد نفرات

۱ تا ۴ نفر

بازی فکری وارث

بازی خرید و فروش ، مزایده ، اخاذی

درجه سختی

۲.۰۷/۵

مدت زمان بازی

 ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

رده سنی

۱۴ تا ۹۹ سال

تعداد نفرات

۳ تا ۵ نفر