نمایش 1–18 از 26 نتیجه

نمایش 24 36 72

کتاب من هریت تابمن هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من والت دیزنی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من ملاله یوسف زی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من محمد علی هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من مارتین لوترکینگ هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من لئوناردو داوینچی هستم (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من سونیا سوتو مایور هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من لوسیل بال هستم (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من جین گودال هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من ساکاگاوا هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)

قیمت اصلی ۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۲۰۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من جکی رابینسون هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من بیلی جین کینگ هستم (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۲۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من آلبرت اینشتین هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من اپرا وینفری هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر میدهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من رزا پارکس هستم (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)

قیمت اصلی ۴۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱,۶۵۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب من آملیا ارهارت هستم! (آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند)

قیمت اصلی ۳۲,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷,۲۰۰ تومان است.

نویسنده: برد ملتسر

تصویرگر: کریستوفر الیوپولوس

مترجم: شبنم حیدری پور

گروه سنی

مثبت ۷ سال

ژانر

زندگینامه - تصویری

موضوع

کودک - مشاهیر

انتشارات

پرتقال

کتاب گربه های جسور! سرگذشت شجاعانه پیشی سانان پر شر و شور

قیمت اصلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۵,۷۵۰ تومان است.

نویسنده: کیمبرلی همیلتون

مترجم: خاطره کردکریمی

گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر

داستان

موضوع

علمی - زندگینامه

انتشارات

هوپا

کتاب هفتاد و پنج سال اول به روایت بهمن فرمان آرا

قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲۹,۵۰۰ تومان است.

نویسنده: محسن آزرم

گروه سنی

بزرگسال

ژانر

زندگینامه

موضوع

بزرگسال - سینما

انتشارات

چشمه