نمایش دادن همه 6 نتیجه

نامه های فلیکس، خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا میرود

229,900 تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: محبوبه نجف خانی

تصویرگر: کنستانزا دروپ

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۹ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان 

انتشارات۳ Min
موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات۵ Min
انتشارات

زعفران

 

اینجا سیاره ی ما نیست

45,000 تومان

نویسنده: جف رادکی

مترجم: حامد شاهمرادی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

علمی - تخیلی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

قرارگاه فضایی آلفای 2 (قاچاقچی در ماه)

48,000 تومان

نویسنده: استوارت گیبز

مترجم: آزیتا راثی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

علمی - تخیلی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

 

سرنخ فضایی (قرارگاه فضایی آلفا1)

88,000 تومان

نویسنده: استوارت گیبز

مترجم: آزیتا راثی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

علمی - تخیلی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

 

پینوکیو

180,000 تومان

نویسنده : کارلوکولودی 

تصویرگر : روبرتواینوچنتی

مترجم: بهروز غریب‌پور

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان‌

انتشارات۳ Min
موضوع

کلاسیک-افسانه

انتشارات۵ Min
انتشارات

افق

 

قصر قورباغه‌ها

نویسنده : یاستین گوردر

مترجم : مهرداد بازیاری                   

رده سنی۱ Min
گروه سنی

۹ تا ۱۵ سال

انتشارات۳ Min
موضوع

داستانی

ژانر۱ Min
ژانر

فلسفی - تخیلی

انتشارات۵ Min
انتشارات

هوپا