نمایش 1–12 از 160 نتیجه

کتاب مالاماندر هیولای دریا

۷۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: تامس تیلر

مترجم: ساناز اعتمادی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

ماجراجویی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب افسانه ی ستاره نورد

۳۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: جی. آی. وگنر

تصویرگر: سی. فرولیش

مترجم: پریا پورمند

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

ماجراجویی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب طلسم آرزو (قصه های همیشگی 1)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: کریس کالفر

مترجم: الهام فیاضی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

فانتزی - ماجراجویی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب اسکارلت و آیوی 5 (طلسم در نور شمع)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۴ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - ماجراجویی - فانتزی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پیدایش

کتاب اسکارلت و آیوی 6 (آخرین راز روک وود)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

نویسنده: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۴ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - ماجراجویی - فانتزی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پیدایش

کتاب اسکارلت و آیوی 4 (نوری زیر دریاچه)

۶۲,۰۰۰ تومان

نویسنده: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۴ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - ماجراجویی - فانتزی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پیدایش

کتاب اسکارلت و آیوی 2 (اتاق پنهان)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۴ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - ماجراجویی - فانتزی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پیدایش

کتاب اسکارلت و آیوی 3 (رقص تاریکی)

۶۳,۰۰۰ تومان

نویسنده: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۴ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - ماجراجویی - فانتزی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پیدایش

کتاب اسکارلت و آیوی 1 (دو قلوی گمشده)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: سوفی کلورلی

مترجم: شهره نورصالحی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۴ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

نوجوان - ماجراجویی - فانتزی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پیدایش

کتاب مسابقه ی بزرگ در کتابخانه ی آقای لمونچلو 3

۱۶۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: کریس گرابنستاین

مترجم: شبنم حاتمی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

ماجراجویی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب المپیک در کتابخانه ی آقای لمونچلو 2

۱۶۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: کریس گرابنستاین

مترجم: ساره ارض‌پیما

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

ماجراجویی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال

کتاب فرار ستاره ها از کتابخانه ی آقای لمونچلو 4

۱۶۴,۰۰۰ تومان

نویسنده: کریس گرابنستاین

مترجم: شبنم حاتمی

رده سنی۱ Min
گروه سنی

مثبت ۱۲ سال

ژانر۱ Min
ژانر

داستان

انتشارات۳ Min
موضوع

ماجراجویی

انتشارات۵ Min
انتشارات

پرتقال