نمایش 1–18 از 46 نتیجه

نمایش 24 36 72

کتاب بهترین شکل ممکن

۵۸,۰۰۰ تومان

نویسنده: مصطفی مستور

گروه سنی

بزرگسال

ژانر

داستان فارسی

موضوع

داستان کوتاه

انتشارات

چشمه

 

کتاب مداد

۱۸,۰۰۰ تومان

نویسنده:الن البرگ

ترجمه: رضی هیرمندی

تصویرگر: بروس اینگمن

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری

انتشارات

زعفران

 

کتاب پست شیشه‌ای فلیکس

۳۶۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: منیژه نصیری

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس و جشن تولد بچه‌های دنیا

۱۴۵,۵۰۰ تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: منیژه نصیری

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس درمیان بچه‌های دنیا

۲۸۵,۰۰۰ تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: منیژه نصیری

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس و ماجرای ماشین زمان درب و داغون

۱۵۹,۹۰۰ تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: منیژه نصیری

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس به سیرک میرود

۱۹۹,۹۰۰ تومان

نویسنده :آنت لنگن

ترجمه: محبوبه نجف‌خانی

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس ساعت چنده؟

۲۴۷,۰۰۰ تومان

نویسنده :آنت لنگن

ترجمه: محبوبه نجف‌خانی

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس به گذشته سفر میکند

۲۴۵,۰۰۰ تومان

نویسنده :آنت لنگن

ترجمه: محبوبه نجف‌خانی

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس و ماجرای کریسمس در سراسر دنیا

۲۲۹,۹۰۰ تومان

نویسنده :آنت لنگن

ترجمه: محبوبه نجف‌خانی

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس و غول‌های یخی

۱۹۵,۰۰۰ تومان

نویسنده :آنت لنگن

ترجمه: زینب سرحدی

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

داستان 

موضوع

 تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب فلیکس در سرزمین پرسش‌ها

۱۹۵,۵۰۰ تومان

نویسنده : آنت لنگن

ترجمه : منیژه نصیری

تصویرگر : کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۶ سال

ژانر

پرسش‌نامه

موضوع

پرسش‌های کودکان

انتشارات

زعفران

 

کتاب نامه شگفت‌انگیز فلیکس

۱۹۲,۰۰۰ تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: منیژه نصیری

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

داستان  

موضوع

تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب هدیه تولد از طرف فلیکس

۱۹۲,۰۰۰ تومان

نویسنده: آنت لنگن

ترجمه: منیژه نصیری

تصویرگر: کنستانزا دروپ

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

داستان  

موضوع

تصویری-تخیلی

انتشارات

زعفران

 

کتاب سنگ بی‌حرکت نشسته

۵۴,۰۰۰ تومان

نویسنده و تصویرگر: برندن ونزل

ترجمه: الی کاک اشکیانی

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

داستان  

موضوع

تصویری

انتشارات

میلکان

 

کتاب ماهی سفید کوچولو ۳ (خداحافظی)

۳۲,۰۰۰ تومان

نویسنده و تصویرگر: خیدوفان خنختن

ترجمه: نشر هوپا

گروه سنی

مثبت ۲ سال

ژانر

داستان  

موضوع

تصویری

انتشارات

هوپا

 

کتاب داسی دایناسی۳ (توپ فوتبال)

۶۰,۰۰۰ تومان

نویسنده: ناصر کشاورز

تصویرگر: غزاله باروتیان

گروه سنی

مثبت ۳ سال

ژانر

شعر 

موضوع

شعر کودکان

انتشارات

هوپا

 

کتاب ماهی سفید کوچولو ۶ (بازیگوشی)

۳۲,۰۰۰ تومان

نویسنده و تصویرگر: خیدوفان خنختن

ترجمه: نشر هوپا

گروه سنی

مثبت ۲ سال

ژانر

داستان  

موضوع

تصویری

انتشارات

هوپا